“Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 3. kārta”


Baltinavas novada pašvaldība, realizējot ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 3. kārta” Nr. 19-07A00702-000054, pabeigusi pašvaldības grants ceļa “Kaši – Pleitova (0 – 0,8km)” pārbūvi.
Projektā plānotās infrastruktūras izbūves darbi uzsākti 2020. gada aprīlī un pabeigti 2020. gada jūlijā. Pakalpojumu sniedzēji - būvprojekta izstrāde– SIA „MYZONE”, būvdarbi – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Autoruzraudzība – SIA RK Projekti, Būvuzraudzība – SIA „R4F”.
Projekta kopējās izmaksas ir 67 791.41 EUR, no kurām ELFLA finansējums sastāda 60213.82 EUR. Baltinavas novada dome sniegusi ieguldījumu projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu 7577.59 EUR apmērā.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

“Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 3. kārta” 0
Datums: