“Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”


Baltinavas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000008“ Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6. rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.


Projekta mērķis - Iegādāties aušanas inventāru Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrmantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas 2m platas stelles, Nr.35, 82, un Nr. 100 šķieti, slēgtais riekums, griežamie velku loki un piecas atspoles ar ritenīšiem.
Baltinavas novada muzejs, sadarbībā ar audēju pulciņu, visiem interesentiem sniedz bezmaksas konsultācijas Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanā, komplektēšanā un valkāšanā. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja apsēsties pie stellēm un ieaust pāris rindas. Projekta realizācija rada iespēju ikvienam interesentam izzināt aušanas procesu, pašiem mācīties un piedalīties nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanā. Sevišķi aicināti tiek senā amata pratēji, lai nodotu savas zināšanas un prasmes jaunākajai paaudzei. Pie jaunajām stellēm netiek liegta pieeja arī citiem gribētājiem.
Aušanas steļļu komplektu Baltinavas novada pašvaldībai piegādāja SIA „Audējiem” Reģ. Nr.42103090937.
Projekta “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” kopējās izmaksas ir 4391.74 EUR bez PVN, (5314.00EUR ar PVN). Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” finansējums 4500.00EUR apmērā. 814.00EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta realizācija veikta no 2020. gada marta līdz 2020. gada jūnijam.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

“Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” 0
Datums: