“Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas KN kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai”


Baltinavas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000012 “Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas kultūras namam kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķi:
1. Iegādāties akustiskās sistēmas komplektu, kas sastāv no zemo frekvenču un pilna diapazona frekvenču skaļruņiem, mikserpults, planšetdatora un statīviem.
2. Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai profesionālu un patīkamu skaņu.
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti zemo un pilna diapozona frekvenču skaļruņu pāri ElektroVoice ar statīviem, digitālā mikserpults Soundcraft un planšetdators Lenovo, mikserpults vadīšanai. Akustisko sistēmu Baltinavas novada kultūras namam piegādāja SIA „Čivix” Reģ.Nr.42403033859.
Projekta “ Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas kultūras namam kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai” kopējās izmaksas ir 5176.00EUR bez PVN, (6262.96 EUR ar PVN).
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 5636.66EUR apmērā. 626.30EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta realizācija veikta no 2020. gada februāra līdz 2020. gada aprīlim.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: