Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”

Baltinavas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006 “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķi:
1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.
2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti 350 jauni apmeklētāju krēsli un 16 apģērbu statīvi, kas būs ērtāki un drošāki visiem apmeklētājiem un pasākumu organizētājiem.
Projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” kopējās izmaksas ir 9880.44 EUR bez PVN, (11955.33 EUR ar PVN).
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" finansējums 9444.46 EUR apmērā. 2510.87 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.
Projekta realizācija veikta no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada martam.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” 0Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” 1Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” 2
Datums: