“Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim”

Baltinavas novada dome ir realizējusi projektu “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim” Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000008 ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.


Projekta mērķi bija nodrošināt Baltinavas novada jauktā kora kolektīvu ar jauniem tautas tērpiem, veicināt novada kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī popularizēt latgaliešu tautas dziesmu tradīcijas.
Kopā tika izgatavoti 26 tautas tērpu komplekti sievietēm, tas ir – svītraini, vilnas auduma brunči, tunikveida garie lina krekli, baltas pusvilnas austas sieviešu villaines ar savītām bārkstīm, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm un salmiņiem izšūti Latgales vainagi, balta lina auduma galvasauti, pusgarās adītās pusvilnas diegu sieviešu baltās zeķes mežģīņrakstā, vilnas dzijas ceļos austas sieviešu etnogrāfiskā tērpa jostas un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas. Vīriešiem tika darināti 10 tautas tērpa komplekti, kas ir, tautiskā piegriezuma garās pelēka pusvilnas auduma vīriešu bikses, tunikveida krekli, pusvilnas auduma vestes, lakatiņi un Latgalei raksturīgas melhiora kreklu saktas.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11110.00 euro. ELFLA finansējums — 9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums — 2110 euro.
Darbus veica biedrība „Senpilsāta” reģ.Nr. 40008095512, kas to izdarīja profesionāli, kvalitatīvi, precīzi, ar individuālu pieeju un vislielāko atbildību.
Projekta vadību nodrošināja projekta vadības komanda — projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Aija Nagle — Baltinavas novada jauktā kora vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere — Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2019.gada augusts — 2020.gada janvāris.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: