Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem, Baltinavā ir atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus Baltinavas pagasta iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, daļu pakalpojumu var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, pagasta pārvaldes ēkā 1. stāvā.
VPVKAC sniedz šādus pakalpojumus:
1. Saņem visus iedzīvotāju un juridisku personu iesniegumus, kas adresēti Balvu novada pašvaldībai.

2. Covid-19 sertifikātu izdrukāšana papīra formātā, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu.Sniedz arī konsultācijas par elektronisko sertifikātu izdrukāšanu.

2. Pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) adresētus iesniegumus pabalstu saņemšanai:


- slimības pabalsta
- apbedīšanas pabalstam
- bezdarbnieka pabalstam
- maternitātes pabalstam
- paternitātes pabalstam
-bērna kopšanas pabalstam
- bērna piedzimšanas pabalstam
- ģimenes valsts pabalstam
- vecāku pabalstam
- bērna invalīda kopšanas pabalstam
- invaliditātes pensijai
- pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
- pabalstam transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
- valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam
- vienreizējam pabalstam mirušā laulātajam (pensionāram)un sniedz konsultācijas par citu VSAA pakalpojumu saņemšanu
3. Pieņem iesniegumus šādu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumu saņemšanai:
- elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
- lietotājvārda un paroles saņemšana VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai,
- sniedz atbalstu elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanā
- gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
4. Sniedz konsultācijas par Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumiem
5. Sniedz konsultācijas par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem
6. Sniedz konsultācijas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumiem
7. Sniedz konsultācijas par Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
8. Sniedz konsultācijas par Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumiem
9. Sniedz konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem
10. Sniedz konsultācijas par Lauksaimniecības datu centra pakalpojumu – mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju
Sīkāks apraksts par saņemamajiem e-pakalpojumiem pieejamsšeit


Informācija uzziņām un darbinieks, kurš palīdzēs saņemt visus iepriekšminētos pakalpojumus ir VPVKAC speciāliste
Silvija Buklovska.
_____________________________________________________________________
Lai ātrāk, ērtāk un izdevīgāk saņemtu pakalpojumus, ņemiet līdzi autentificēšanās līdzekļus pieejas kodus internetbankām, savu ID karti (aktivizētu) vai e-paraksta karti.
Ar šiem autentificēšanās līdzekļiem var reģistrēties portālā latvija.lv un e-pakalpojumus saņemt ātrāk un ērtāk, nepildot papīra formas iesniegumus.


PAKALPOJUMI

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

1. Apbedīšanas pabalsts

2. Bezdarbnieka pabalsts

3. Bērna kopšanas pabalsts

4. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

6. Brīvprātīga apdrošinātās personas reģistrācija

7. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

8. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

9. Invaliditātes pensija

10. Maternitātes pabalsts

11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

12. Ģimenes valsts pabalsts

13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

14. Paternitātes pabalsts

15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle

17. Slimības pabalsts

18. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

19. Vecāku pabalsts

20. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

21. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

22. Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības

23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

24. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

25. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

26.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

27. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

28.Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

29. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

31. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

32. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas