Sociālā dienesta darba laiks

Vārds, uzvārds, amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Kontaktinformācija

Evita Pundure

Sociālā dienesta vadītāja

Pieņemšanas laiks:

Trešdien 900 – 1300

Piektdien 900 – 1300

Kārsavas iela 16, Baltinava
(2. kabinets)

tel. 22470282

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

Vita Ločmele

Sociālais darbinieks

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 830-1300 un 1400–1600

Otrdien 830-1300 un 1400–1600

wCeturtdien 830-1300 un 1400–1600

Kārsavas iela 16, Baltinava
(5. kabinets)

tel. 26393109

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

Evita Pundure

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 900 – 1300 un 1400-1600

Trešdien 900 – 1300 un 1400-1600

Ceturtdien 900 - 1300

Kārsavas iela 16, Baltinava
(5. kabinets)

tel. 22470282

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv