Nekustamais īpašums

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2021. gadā 1. pusgadā
Pēc Baltinavas novada domes 2021. gada 16. marta lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas nomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2021. gada 23. aprīlim, norādot zemes gabala kadastra numuru (vai numurus, ja vēlas nomāt vairākus zemes gabalus).