Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

Saulainā 29. maija pēcpusdienā Baltinavas muižas parkā notika Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.

Noslēdzies mācību gads BMMS

Veiksmīgi ir noslēdzies 2020./2021 mācību gads, strādājot visiem kopā, palīdzot un atbalstot vienam otru.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunam mācību gadam

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunam 2021./2022.mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmās. Iesniegumu pieņemšana no 1. jūnija līdz 4. jūnijam pulksten 10:00 līdz 15:00.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.