Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Izstāde BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina apskatīt izstādi "Mākslas vitamīns". Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina absolventus un draugus ziedot jaunam koncertflīģelim

Draugi un absolventi, BMMS 25 gadu jubilejas gadā uzdāvināsim kopā jaunu, kvalitatīvu flīģeli nākamajām skolnieku paaudzēm.

Kamermūzikas koncerts “Brālis un Māsa”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina uz Madaras un Daumanta Liepiņu kamermūzikas koncertu “Brālis un Māsa”.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.