Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Reģistrējot personas miršanu, ieinteresētajām personām jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā. Par miršanas faktu Dzimtsarakstu nodaļai paziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Miršanas fakta reģistrācija ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa- dzimtsaraksti@baltinava.lv, tālr. 64522028

Reglamentējošie normatīvie akti.