Kultūras nams

Baltinavas Kultūras nams ir tendēts uz Baltinavas novada iedzīvotāju pašizpausmes attīstību, ko nodrošina vairāki pašdarbības kolektīvi. Iestāde vietējiem iedzīvotājiem un viesiem sniedz iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes, koncertus, tematiskās pēcpusdienas un atpūtas vakarus, radošās darbnīcas, seminārus, balles un diskotēkas. Kultūras nams interesentiem sniedz iespēju organizēt un rīkot privātos pasākumus - jubilejas, kāzas, ģimeņu salidojumus. Baltinavas Kultūras namam ir laba sadarbība ar pašvaldības mācību iestādēm, kuras kultūras nama telpās rīko ikgadējus pasākumus - Ziemassvētku eglītes, izlaidumus, Žetonu vakarus, Pop-ielas, atskaites koncertus. Baltinavas novada parka estrādē un parka teritorijā vasaras sezonā noris dažādi pasākumi. Notiek ikgadēji festivāli, novadu svētki, sporta sacensības, zaļumballes un diskotēkas.