Kultūras nams

Baltinavas Kultūras nams ir tendēts uz Baltinavas pagasta iedzīvotāju pašizpausmes attīstību, ko nodrošina vairāki pašdarbības kolektīvi. Iestāde vietējiem iedzīvotājiem un viesiem sniedz iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes, koncertus, tematiskās pēcpusdienas un atpūtas vakarus, radošās darbnīcas, seminārus, balles un diskotēkas. Kultūras nams interesentiem sniedz iespēju organizēt un rīkot privātos pasākumus - jubilejas, kāzas, ģimeņu salidojumus. Baltinavas Kultūras namam ir laba sadarbība ar pagasta mācību iestādēm, kuras kultūras nama telpās rīko ikgadējus pasākumus - Ziemassvētku eglītes, izlaidumus, Žetonu vakarus, Pop-ielas, atskaites koncertus. Baltinavas Muižas parka estrādē un parka teritorijā vasaras sezonā noris dažādi pasākumi. Notiek ikgadēji festivāli, svētki, sporta sacensības, zaļumballes un diskotēkas.