Jauniešu telpa

Sākot ar 2020. gada 14. februāri, Baltinavas novada domes ēkā atsākusies rosība Jauniešu Telpā. Jaunatnes lietu organizatore Solvita jauniešu Telpā gaida otrdienu un ceturtdienu vakaros pēc plkst.17:00. Reizi mēnēsī paredzēta kāda lielāka aktivitāte, radošā darbnīca vai pasākums, bet ikdienā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties nepiespiestā vidē, spēlēt galda spēles, socializēties, rīkot filmu seansus, tematiskos vakarus u.c. Galvenais Jauniešu Telpas darbības mērķis ir nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, dot iespēju iesaistīties aktivitāšu realizācijas procesos ar idejām, uzņemties iniciatīvu, līdzdarboties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, socializēties. Kā jauniešu centrālais pasākums katru gadu tiek izvirzīta Jauniešu diena, kurā paši bērni un jaunieši piedalās visā tapšanas procesā, sākot no idejas, līdz realizācijai un izpildei, darbnīcu, aktivitāšu vadīšanai.

Jauniešu telpa 0Jauniešu telpa 1Jauniešu telpa 2