Iepirkumu plāns

APSTIPRINĀTS:
Baltinavas novada
Iepirkumu komisijas sēdē
2021.gada 16. februāra (protokols Nr. 20)Iepirkumu plāns 2021. gadam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta 1. daļu

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma veids, profila saite

CPV kods, iepirkuma

līguma veids

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

Datu aktualizācijas termiņš

1. Baltinavas novada dome Apliecinājuma kartes
izstrāde Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas uzklāšanai
ID BND 2021/1
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
71000000-8
Pakalpojumi
Marts 16.02.2021.
2. Baltinavas novada dome Autoceļa
Kaši-Surikova-Buksti atjaunošana (0-4,7km)
ID Nr. BND 2021/2
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233120-6
Būvdarbi
Maijs 16.02.2021.

3.

Baltinavas novada dome

Dubultās virsmas uzklāšana Baltinavas ciema ielām ID Nr. BND 2021/3

PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

45233120-6
Būvdarbi

Maijs

16.02.2021.
4. Baltinavas novada dome Pārtikas produktu piegāde Baltinavas
vidusskolas vajadzībām
ID Nr. BND 2021/4
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
15000000-8 Preces Aprīlis/maijs 16.02.2021.
5. Baltinavas novada dome Drupinātas grants piegāde un
iestrāde uz Baltinavas novada autoceļiem
ID Nr. BND 2021/5
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233142-6
Pakalpojumi
Aprīlis 16.02.2021.
6. Baltinavas novada dome
Svētaunes un Obeļovas ezeru
mehāniskā pļaušana
ID Nr. BND 2021/6
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
90722000-4
Pakalpojumi
Aprīlis 16.02.2021.

7.

Baltinavas novada dome

Kultūras nama un teritorijas
labiekārtošana
ID Nr. BND 2021/7

PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

45000000-7
Būvdarbi

Aprīlis

16.02.2021.
8. Baltinavas
novada dome
Caurteku nomaiņa uz pašvaldības
autoceļiem
ID Nr. BND 2021/8
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233120-6
Būvdarbi
Marts16.02.2021.


Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs G. Pundurs