Deputāti

Sarmīte Tabore

Mob.tālr- 28399183

e-pasts- dome@baltinava.lv

Domes priekšsēdētājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki –
pirmdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 un
trešdienas no plkst.14:00 līdz 17:00,Inese Siliņa

Mob.tālr- 26469223

e-pasts- visnevska@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās
Inta Vilkaste

Mob.tālr- 28363183

e-pasts- intav4@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katra mēneša ceturtajā ceturtdienā no pkst.8.45 līdz 10.45 Baltinavas novada domes Sēžu zālē (2.stāvā)
Guntars Bartkevičs

Mob.tālr. - 29124081

e-pasts- amatnieki5@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 2. nedēļas pirmdienās no plkst. 10.00-12.00 ZS "Amatnieki" administratīvajā ēkā, kas atrodas Baltinavas novada Apšovā
Imants Slišāns

Mob.tālr- 26522144

e-pasts- baltinova@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada vidusskolas telpās (Kārsavas ielā 22)
Velta Mītke

Mob.tālr- 26462798
e-pasts- veltamitke@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša pirmās četras pirmdienas no plkst. 09.00-10.00, ZS "Mītkes" biroja telpās- "Calmi", Slobodas c., Baltinavas novadsLilita Kūkoja

Mob.tālr- 28353552
e-pasts- kukojalilita@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 4. nedēļas otrdienā no plkst. 10.30-12.30, Baltinavas vidusskolā, mājturības un tehnoloģiju kabinetā

Antra Keiša

Mob.tālr-29341738

e-pasts- antra.keisa@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 3. nedēļas trešdienā no plkst. 10.00-12.00, Baltinavas novada muzejā (Tilžas ielā 7)Marija Skaba

Mob.tālr. 22019603

e-pasts-skabam@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katru otrdienu no 10.00-11.00 Kārsavas ielā 16, bibliotēkas telpā.