RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 161
Jaunākās galerijas

Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no 9. līdz 13. augustam notika bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā”.

Darba vakance BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā LIETVEDI

Audzēkņu uzņemšana BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā pieņem vecāku iesniegumus audzēkņu uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadam.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.