RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 170
Jaunākās galerijas

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus dejotgribētājus

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus dejotgribētājus vecumā no 10 - 16 gadiem, lai iepazītu un apgūtu dažādu deju stila veidus, akrobātikas un lokanības prasmes.

Audzēkņu uzņemšana BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola no 2022. gada 22. augusta līdz 31. augustam uzņem audzēkņus 1.klasē 2022./2023. mācību gadam.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola īstenojusi projektu

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību ir īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu “Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Nr. 2022-1VIZ-M04023.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.