Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā

Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā

10. februārī Baltinavas novada dome piedalījās projektā "Ēnu diena" un deva iespēju ēnot savus darbiniekus.Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šajā dienā no plkst. 9.00 līdz 11.00Baltinavas vidusskolas 8. klases skolēni vēroja domes darbinieku darba ikdienu.

Novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa savā darba kabinetā gaidīja 3 Baltinavas vidusskolas8. klases „ēnas"- Alisi Ločmeli, Andželu Slišāni un Airitu Ločmeli. Kristu Circeni un Ilutu Keišuar kultūras nama vadītājas darbu iepazīstināja GuntaPudnika. Agrita Luīze Kušnire un Salvija Supe vēroja Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Maijas Stepiņas ikdienu, Artis Adilevičs un Raivis Logins ēnoja bibliotekāri Ināru Bubnovu. Alise Kokoreviča pieņēma izaicinājumu kļūt par „ēnu" kancelejas vadītājai Benediktai Mežalei. Ivo Benedikts Skabs un Arnis Mežals iepazinās ar novada izpilddirektora Henriha Logina — Slišāna darbu, bet Jānis Doroškevičs un Adrians Čvirkovičs vēroja datorsistēmu tehniķa Egīla Kivļa ikdienu.

Toties Artūrs Smirnovs izvēlējās ēnot Veltu Mītki zemnieku saimniecībā «Mītkes», bet Justīne PuriņaTV3 žurnālisti Diānu Nagli, kuru ēnot devās uz Rīgu.

Paldies par atsaucību Lidijai Siliņai, novada darbiniekiem, Veltai Mītkei, par laipnu un sirsnīgu uzņemšanu, par iespēju redzēt to darbu, kuru jūs darāt!

Lilita Kūkoja,

Baltinavas v-skolas skolotāja

Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 0Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 1Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 2Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 3Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 4Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 5Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 6Ēnu diena Baltinavas novada pašvaldībā 7