Aicinām aizpildīt aptaujas anketu!

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki īsteno pētījumu par Baltinavas ainavu un tās nozīmi vietējo ļaužu dzīvē. Pētniekus interesē, kuras pēc baltinaviešu ieskatiem ir pievilcīgākās vietas ainavā, cik nozīmīga baltinaviešiem sava dzīvesvieta, kādas ir zināšanas par pilskalniem Baltinavas apkārtnē u.c.
Anketa ar 14 jautājumiem ir anonīma, tās aizpildīšana varētu aizņemt vidēji līdz 15 minūtēm. Aicinām uzmanīgi izlasīt jautājumus un atbilžu sniegšanas norādes!
Anketēšanā iegūtie dati tiks izmantoti valsts nozīmes pētījuma izstrādē, zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Pētījums notiek Valsts pētījumu programmas «Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide“ (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros. Atbildīgā kontaktpersona par pētījuma veikšanu – Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece, ieva.vitola@lka.edu.lv


Anketu iespējams aizpildīt: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uB1JCV8sqWzeZSVHx2oxmDUrmkoKcqgmcwrm5rD3Ahc0ow/viewform