Balvu novada pašvaldībai būs jauna mājaslapa


Piedaloties tīmekļvietņu vienotās platformas projektā, Balvu novada pašvaldība 2023. gada martā iegūs saturiski un vizuāli jaunu mājaslapu. Tīmekļvietņu vienotā platforma (TVP) ir veidota pēc vienotiem principiem, kas nozīmē, ka arī Balvu novada mājaslapa lietotājiem turpmāk būs pieejama ar tādiem pašiem struktūras elementiem, kādi redzami visās projekta tīmekļvietnēs.
Mājaslapu strukturizēšanas mērķis bija un būs lietotājiem atvieglot informācijas meklēšanu tīmekļvietnē. Īstenojot projektu, Balvu novada pašvaldības pievienošanās šai platformai, nozīmēs cita līmeņa digitālās komunikācijas īstenošanu, caur kuru var daudz labāk mijiedarboties ar klientu – iedzīvotāju. Mājaslapa www.balvi.lv tiek veidota ievērojot galveno priekšnoteikumu – informācijai ir jābūt vienkāršākai un
saprotamāk pieejamai sabiedrībai.


Bijušo Baltinavas un Rugāju novadu mājaslapas (www.baltinava.lv un www.rugaji.lv) lietotājiem būs pieejamas līdz 2023. gada 30.martam, pēc tam tās tiks slēgtas. Savukārt Viļakas pilsētas pārvaldes mājaslapa turpinās funkcionēt. Veicot satura migrācijas procesu no visu četru bijušo novadu mājaslapām, tika veikta izvērtēšana par satura nepieciešamības pārnešanu. Jaunajā tīmekļa vietnē būs pieejama informācija par realizētajiem un realizācijā esošajiem projektiem, sākot no 2018. gada. Tāpat būs iespēja apskatīt domes sēžu lēmumus, būs pieejama informācija par novadu budžetiem (sākot no 2018. gada), publiskajiem pārskatiem un informatīvajiem izdevumiem. Pārējās izveidotās sadaļas ir aizpildītas ar aktuālo saturu, jau visiem novadiem esot apvienotiem.
Vēršam uzmanību, ka iespējamas neprecizitātes, veicot informācijas migrāciju, tāpēc aicinām būt saprotošiem un par nepieciešamajām izmaiņām ziņot, rakstot e-pastu uz: agrita.luza@balvi.lv.
Plānots, ka jaunā mājaslapa savu darbību publiskajā telpā uzsāks šī gada 15.martā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!


Uzziņai: TVP jau šobrīd ir vienots un centralizēts pārvaldības risinājums, kurā ir izveidotas un tiek uzturētas vairāk kā 100 valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnes. Tā ietvaros iestādēm tika izveidotas jaunas, mūsdienīgas, vienota dizaina vietnes, kuru mērķis ir radīt lietotājiem draudzīgu un atpazīstamu vidi, lai ikviens var ērti atrast nepieciešamo informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Tīmekļvietņu dizains un sākotnējā informācijas arhitektūra ir tapusi, balstoties uz lietojamības (UX) un piekļūstamības testiem, nodrošinot ērtu vietņu lietošanu no dažādām ierīcēm un pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.