Atpūtas pasākums "Kaķu motīvs pavasarī"

18. martā Baltinavas Kultūras namā notiks atpūtas pasākums «Kaķu motīvs pavasarī» ar Baltinavas pašdarbības kolektīvu, Viļakas un Briežuciema jauniešu deju kolektīvu un Salnavas pašdarbnieku piedalīšanos.
Muzicēs Valdis un Normunds no Maltas.
Ieejas maksa: 3 euro.
Iespēja rezervēt galdiņus: zvanot 25440049