Vīru spēles Baltinavā

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2021. gadā starp sešām pievienotajām vērtībām ir arī Latvijas kāršu spēle zolīte. Zolītes spēli Baltinavā pamatoti var uzskatīt par kultūras mantojuma daļu- identitātes, piederības un pašapziņas avotu, jo tā ir atzīta un pieprasīta vīru vidū un tiek spēlēta nu jau trīs reizes gadā.
Šī vīru spēle 21.februāra vakarā Baltinavas Kultūras namā radīja īpašu rosību, jo bija satikšanās prieks, spēles azarts, joki, sarunas. Uz Baltinavas pagasta zoles turnīra pirmo kārtu ieradās trīsdesmit viens dalībnieks. Vīri ieradās no Baltinavas, Bērzpils, Šķilbēniem, Upītes, Medņevas, Tilžas, Viļakas, Briežuciema, Balviem.
Nevar iedomāties zolītes spēli Baltinavā bez Andra Ločmeļa- spēles organizatora, kurš veic gan dalībnieku apziņošanu, gan saraksta veidošanu, gan punktu skaitīšanu, tajā pašā laikā, paspējot piedalīties spēlē kā dalībnieks.
Uz zolītes spēli vīri satiksies vēl piecas reizes, otrdienās. Spēles sākums plkst. 18.00.
Sirsnīgs paldies Andrim par entuziasma uzturēšanu vīru vidū, zolītes spēles popularizēšanu!
Paldies katram spēles dalībniekam par atsaucību un ieinteresētību!


Informācija, foto: Baltinavas Kultūras nama vadītāja Lidija Ločmele

Vīru spēles Baltinavā 0Vīru spēles Baltinavā 1Vīru spēles Baltinavā 2Vīru spēles Baltinavā 3