Pateicības vārdi Baltinavas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību Ukrainai

Baltinavas pagasta pārvalde saņēma pateicības vārdus no Slavutičas pilsētas domes par atbalstu Ukrainas tautai ziedojumu un labdarības akciju organizēšanā un sniegtajā palīdzībā. Tas bija ļoti negaidīti, bet līdz asarām aizviļņojoši un patīkami, ka mūsu, baltinaviešu, sniegtā palīdzība ir novērtēta.
Pēc sieviešu biedrības “Vaivariņi” iniciatīvas Baltinavas pagasta teritorijā esošās iestādes – Baltinavas pagasta pārvalde, Baltinavas muzejs, Baltinavas bibliotēka, kultūras nams, vidusskola un Mūzikas un mākslas skola, kā arī Baltinavas iedzīvotāji 2022.gada garumā atbalstīja dažādus organizētos pasākumus Ukrainas atbalstam.
Tika organizētas preču ziedojumu akcijas Baltinavā, savāktās preces ar Latvijas Sarkanā Krusta palīdzību nogādātas Ukrainas iedzīvotājiem.
Sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” 2022.gada 11.aprīlī Baltinavā, Kārsavas ielā 5, tika atvērts palīdzības sniegšanas punkts Ukrainas kara bēgļiem. Baltinavā uz vietas tika piedāvāta iespēja ukraiņu bēgļiem gan saņemt ziedojumus, gan konsultācijas par iespējām Baltinavā atrast dzīvesvietu, darbu, kā arī par izglītības iestādēm un pakalpojumu pieejamību Baltinavā.
Aprīlī tika organizēta akcija maskēšanas tīklu gatavošanai Ukrainas armijai, visi kopā sagatavojām divus maskēšanās tīklus.
Tāpat Baltinavas iestādes un iedzīvotāji atsaucās ierakumu sveču gatavošanas aicinājumam un aktīvi palīdzēja gan ar izejvielām, gan ar savu darbu.
Šie Slavutičas pilsētas domes pateicības vārdi ir mums visiem Baltinavas iedzīvotājiem, katram, kurš piedalījās akcijās un ar savu mazo devumu un atbalstu ir palīdzējis un varbūt pat izglābis dzīvību kādam cilvēkam.
Paldies visiem baltinaviešiem, kuri nepalika vienaldzīgi, nestāvēja malā citu cilvēku sāpēm un ciešanām, bet atsaucās sieviešu biedrības “Vaivariņi” izsludinātajām akcijām un sadarbībā ar biedrību palīdzēja Ukrainas tautai!
Paldies arī citiem brīvprātīgajiem, kuri nodarbojas ar labdarību, sniedzot palīdzību Ukrainas tautai!


Informāciju sagatavoja, foto: Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore

Pateicības vārdi Baltinavas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību Ukrainai 0Pateicības vārdi Baltinavas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību Ukrainai 1Pateicības vārdi Baltinavas iedzīvotājiem par sniegto palīdzību Ukrainai 2