Aizvadīti valsts svētku pasākumi Baltinavā

Mes zīdēsim solnā, mes dzīduosim prīkā i bādā.
Mes smīsimēs osoruos, rauduosim prīcuodamīs.
Mes vessim pi oltora moz ticeigūs sovūs pādūs,
I sūli pa prīšku pats Dīvs myusim naradzams īs.
Kod aizīsim myužeibā, nabyus tys pasauļa gols:
Vēļ rudzi brīss teirumā, pakolnā vuolyudze skrīs,
Bārns atdareis muti, sauks Latgolu myusejā bolsā,
I atbaļss, caur sirsneņu treisādams, atsasauks.

/ Emīlija Kalvāne/


17. novembrī Baltinavas Kultūras namā izskanēja valsts svētku koncerts “Šai zemei būs rasties no Tevis”.
Sirsnīgs PALDIES Baltinavas Kultūras nama pašdarbības kolektīviem, katram pašdarbniekam un kolektīvu vadītājiem- jauktā kora vadītājai Aijai Naglei, amatierteātra “Palādas” vadītājai Anitai Ločmelei, sieviešu deju kopas “Gaspaža” vadītājai Irēnai Kašai, vokālā ansambļa “Naktsvijole” vadītājai Marijai Bukšai un etnogrāfiskā ansambļa vadītājai Antoņinai Krakopei par profesionalitāti, neatlaidību un uzņēmību, gatavojoties svētku koncertam “Šai zemei būs rasties no tevis!”
PALDIES Baltinavas vidusskolas 3./4.klašu vokālā ansambļa dalībniekiem un viņu vecākiem, PALDIES Baltinavas vidusskolas vokālā ansambļa “Vērmelīte” dalībniekiem un vadītājai Aijai Naglei!
PALDIES Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra dalībniekiem un vadītājam Aigaram Bukšam!
PALDIES sirdī baltinaviešiem – Arnitai Gaidukai par dvēselisko miniatūru un Andrim Astratovam par dalību pasākuma organizēšanā!
PALDIES konkursa “Manā bilžu rāmītī…” žūrijai- Valentīnai Kašai, Anitai Ločmelei un Inārai Bubnovai par iesniegto radošo darbu izvērtēšanu!
PALDIES Kultūras nama otrajai saimniecei Sarmai Sutugovai un pasākuma apskaņotājam Gatim Siliņam par palīdzību svētku vides radīšanā!
PALDIES fotogrāfam Vilhelmam Laganovskim par fotogaleriju!
Mūsu Latvija sākas no mums pašiem. Mēs esam saistīti viens ar otru ar neredzamām, bet stiprām saitēm- ar vēlmi izzināt savu dzimtu, ciemu māju vēsturi, ar cieņas izrādīšanu vecākiem, vecvecākiem, ar mūsu ticību Dievam un pašiem sev, ar nepagurstošu darbošanos šodien, lai drošu skatu varētu raudzīties nākotnē.


Informāciju sagatavoja: Baltinavas Kultūras nama vadītāja Lidija Ločmele
Foto: Vilhelms Laganovskis


VIDEO- valsts svētki Baltinavā 2022
FOTOGALERIJA- valsts svētku pasākumi Baltinavas vidusskolā
FOTOGALERIJA- Valsts svētku koncerts “Šai zemei būs rasties no Tevis”