Atjaunots ceļa segums pašvaldības autoceļam Baltinava-Safronovka

Augusta nogalē tika atjaunots ceļa segums pašvaldības autoceļam Baltinava-Safronovka 0,42 km garumā (0,800 – 1,22km). Ceļa seguma atjaunošanas darbu izmaksas sastādīja 13 173 euro.
2020.gadā Baltinavas novada pašvaldība, piesaistot finansējumu no ELFLA pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» realizēja projektu «Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve», pārbūvēja 0,80 km (0,00 -0,80km) ceļa posmu.
2022.gadā Baltinavas pagasta pārvalde, izmantojot autoceļu mērķdotācijas naudu, veica nākamā posma seguma atjaunošanas darbus. Katru pavasari un rudeni šis ceļa posms radīja problēmas, tas bija grūti izbraucams sliktā ceļa seguma dēļ.
Ir gandarījums, ka pamazām turpinās ceļu infrastruktūras sakārtošana Baltinavas pagastā. Arī nākamajos gados ceram, ka būs pietiekams finansējums un izdosies atjaunot ceļa klātnes segumu autoceļam Breksīne – Viļumi 2,95 km (0,00 – 2,95 km). Šī autoceļa atjaunošanas darbiem ir sagatavota tehniskā dokumentācija.


Informāciju sagatavoja, foto: Sarmīte Tabore