Baltinavā atjauno ielu segumus

Braucot pa Tilžas un Parka ielu droši vien daudzi būs patīkami pārsteigti par atjaunoto ielas segumu. Piedaloties programmā valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, turpinot īstenot vēl Baltinavas novada domes pieņemto lēmumu par sešu Baltinavas ielu posmu atjaunošanu, uzklājot dubulto virsmas segumu, Balvu novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Baltinavas ielu posmu seguma atjaunošanu. Augustā tika uzklāts dubultais virsmas segums Parka ielai 870 m un Tilžas ielai 180 m posmā, kur 85% no izmaksām bija Balvu novada pašvaldības aizņēmums Valsts kasē, bet 15% līdzfinansējuma daļu sastādīja Baltinavas pagasta ceļu mērķdotācijas finansējums. Kopējais finansējums sastādīja 92 318 euro.
Diemžēl, 2022.gadā tika izmainīti Ministru kabineta noteikumi, kā rezultātā četri iepriekš plānotie ielu posmi neatbilda jaunajiem Ministru kabineta nosacījumiem, lai varētu paņemt aizņēmumu un netika uzklāta dubultā virsma.
Baltinavas pagasta pārvalde mēģinās risināt šo problēmu un plānos šos četrus ielu posmus (Jaunās ielas posms – 200 m Jaunā iela 10 līdz Jaunā iela 12, Tirgus ielas posms 188 m, Jaunās ielas posms 240 m Slimnīcas ielas krustojums līdz Jaunās ielas krustojumam ar Dārza ielu, Dārza ielas posms 200 m Jaunās ielas krustojums līdz Gubas kapiem), iekļaut nākamo gadu Baltinavas pagasta ceļu mērķdotācijasbudžetā, izvērtējot ielu posmu nozīmīgumu Baltinavas iedzīvotāju, uzņēmēju kontekstā un ņemot vērā finanšu iespējas.
Lai arī neizdevās īstenot visas ieceres ir liels gandarījums par paveikto, it īpaši Parka ielu, kas ved gar Baltinavas parku!


Informāciju sagatavoja: Sarmīte Tabore
Foto: Madara Siliņa

Baltinavā atjauno ielu segumus 0Baltinavā atjauno ielu segumus 1Baltinavā atjauno ielu segumus 2