Adīšanas semināra dalībnieces iepazīst Balvu novada adītāju cimdu rakstus


No 1.-5. augustam Latgalē notiek Tautas tērpu centra “Senās klēts” starptautiskais adīšanas seminārs, kas iesākās ar viesošanos Līvānos un Rēzeknē. Semināra 3. dienā, 3. augustā, dalībnieces viesojās Balvu novadā- Baltinavā un Balvu pilsētā.
Baltinavā semināra dalībnieces uzņēma Baltinavas audēju pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne un pagasta aktīvās adītājas- Anita Kaša un Aelita Mežale. Ar Baltinavas tautas muzikanta Andreja Rancāna polkām akordeona izpildījumā viesus Baltinavā sveica Aija Keiša. Semināra dalībnieces piedalījās adīšanas darbnīcā “Baltinavas muzeja cimdu rakstu izpēte” Baltinavas vidusskolā. Iveta Gabrāne adītājas iepazīstināja ar Baltinavas sievu adītajiem cimdu rakstiem, kā arī pastāstīja par to izcelsmi. Darbnīcā adītājas apskatīja Virginijas Bankovas cimdu rakstus, kā arī mūžībā aizgājušās Lucijas Loginas cimdu rakstus. Lucija iepriekšējos semināros vienmēr bija atsaucīga un labprāt dalījās ar savam prasmēm un zināšanām adīšanā.
Savus cimdus semināra dalībniecēm rādīja Anita Kaša un Aelita Mežale. Adītājas apskatīja arī Marijas Kaņepes cimdu pūru, kā arī Briežuciema pagasta Silvijas Apares cimdu kolekciju. Silvijas cimdu pūrā saglabāti Rozas Daukstes, Jevģēnijas Ločmeles, Līvijas Apares, Helēnas Kamzolas, Janīnas Daukstes adītie cimdi. Ar savām zināšanām adīšanā dalījās Tilžas vidusskolas skolotāja Ilga Medne, kas rādīja Tilžas Kultūras un vēstures namā saglabātos cimdus.
Semināra dalībnieces iegūto informāciju pielietoja arī praktiski- izvēlējās kādu no piedāvātajiem cimdu rakstu paraugiem, ko apguva klātienē, Anitas Kašas un Aelitas Mežales vadībā.
Radoši darbojušās, semināra dalībnieces ieturēja pusdienas Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās. Viesošanās Balvu novadā turpinājās ar tikšanos Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Rokdarbnieču pulciņa «Mežģis» dalībnieces iepazīstināja ar novada adītāju darinātajiem cimdiem, kas nākuši gan no vecmāmiņu pūra lādēm, gan no Balvu Novada muzeja krājuma.
Pasākumu papildināja Rugāju vidusskolas skolotājas Lolitas Krēbses atvestie sieviešu biedrības “Ūdensroze” cimdi. Lazdukalna Saieta nama vadītaja Antra Leone semināra dalībnieces iepriecināja ar Andreja Alfrēda Čakāna adītajiem cimdiem. Andrejs Alfrēds Čakāns dzimis Rugāju ciemā un tiek devēts par vienu no labākajiem adītājiem Latvijā.
Paldies Balvu novada adītājām par atsaucību semināra norisē. Paldies Baltinavas muzejam un Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam par ilggadējo sadarbību pasākumos.


FOTOGALERIJA


Informāciju sagatavoja, foto: Madara Siliņa