Sveicam zemnieku saimniecības “Amatnieki” un “Riekstiņi” 30.gadu jubilejā!

Sveicam zemnieku saimniecības “Amatnieki” un “Riekstiņi” 30.gadu jubilejā!
Paldies saimniecību vadītājiem Guntaram Bartkevičam, Jurim Kašam un Elvim Bartkevičam par uzņēmējdarbības attīstību Baltinavas novadā un Baltinavas pagastā, par veiksmīgu sadarbību un atbalstu!
Lai labvēlīgi klimatiskie apstākļi, augstas ražas, jauni izaicinājumi, lai spēks un neatlaidība sasniegt arvien augstākas un augstākas virsotnes!


Baltinavas pagasta pārvalde