"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas “Mākslas valodas pamati” nodarbībās 5. un 6. klases audzēkņu radītie košie “Pavasara zaķi” ir “iekāpuši” skolas logos. Košie zaķi rotājas ar ziediem, bauda pavasarīgo sauli, aktīvi brauc ar skrejriteni un velosipēdu, tādejādi priecējot gan pašus skolas apmeklētājus, gan garāmgājējus.
Paldies darbu autoriem:
5. klases audzēkņiem — Matildei Slišānei, Gabrielai Platačai, Aivitai Šolinai, Rihardam Kokorevičam, Janekam Supem, Dorisai Kozlovskai, Ramonai Romanovai, Uldim Fogelim;
6. klases audzēkņiem — Margaritai Loginai, Ilvijai Bombānei, Romenai Timoškānei, Sanijai Vīcupai un Jēkabam Slišānam
un skolotājai Rudītei Kašai.Informāciju sagatavoja:

Rudīte Kaša

"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 0"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 1"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 2"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 3"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 4"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 5"Pavasara zaķi" Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas logos 6