Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 10.septembrī plkst.13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Brīvības ielā 61, Balvos.


Darba kārtībā:
Bar Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikumu. (ziņo A.Mežale)
Par Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumu. (ziņo A.Mežale)
Par Ziemeļlatgales sporta centra nolikumu. (ziņo A.Mežale)