Ārkārtas Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc ārkārtas Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 9.septembrī plkst.11.00 Balvu novada administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, Sēžu zālē, 3.stāvā.


Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada saistošo noteikumu sagatavošanu. (ziņo L.Laicāne)