Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā”


Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no 9. līdz 13. augustam notika bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā”. Nometnē piedalījās dalībnieki vecumā no 8 līdz 12 gadiem no Baltinavas un tuvējās apkārtnes.

Nometnē bērni iesaistījās radošajās darbnīcās, sportiskās aktivitātēs, izzinošās ekskursijās un pārgājienos, attīstot gan individuālās spējas un dotības, gan prasmes darboties grupās.
Tika izveidotas pašu bērnu doto nosaukumu 4 grupas — “Pūķi”, “Apelsīni”, “Mandarīni” un “Citroni”.
Katra nometnes diena sākās ar rīta rosmi, pēc tam sekoja radošās darbnīcas.
Pie skolotājas Lilitas Kūkojas bērni mācījās izgatavot dažādus sitamos instrumentus — gan mazās bungas ar vālītēm, gan šeikerus no kindersurprise olu iepakojuma, kā arī zīmēja savus portretus.
Dažādus ritmus uz dažādiem profesionālajiem sitamajiem instrumentiem bērni mācījās spēlēt pie skolotāja Aigara Bukša.
Diāna Logina mācīja latviešu tautas tradicionālo deju soļus un rotaļas.
Pēcpusdienā bērni apmeklēja kādu ievērojamu Balvu novada objektu. Tā, piemēram, notika sportiskas aktivitātes pie Svātūnes ezera. Bērni arī apmeklēja Bišu māju Upītē, un nobaudīja saimnieku sagatavoto medu. Kopā ar Upītes folkloras kopu tika organizētas tradicionālās rotaļas un dejas. Bērni apmeklēja arī “Rančo” Ozolmājas, kur varēja aplūkot dažādus eksotiskus dzīvniekus. Visiespaidīgākais bija pārgājiens pa Stiglavas gravu, kur vajadzēja izturību un izveicību. Bērni bija sajūsmā par šo piedzīvojumu.
Nometnes pēdējā dienā bērni prezentēja to, ko ir iemācījušies un dalījās iespaidos. Katrs dalībnieks saņēma nometnes sertifikātu. Visi bija sadraudzējušies, ieguvuši jaunus draugus, un kļuvuši atraisītāki. Nometne noslēdzās ar nelielu disenīti.
Paldies vecākiem par uzticēšanos. Paldies pedagogiem — Diānai, Lilitai, Aigaram, vadītājai Inesei, tehniskajiem darbiniekiem Venerandai, Lūcijai, SIA “Pietālava” pavārītēm, šoferiem Normundam un Arnim, kā arī Balvu novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem nometnei.


Informācija, foto: Marija Bukša
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 0Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 1Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 2Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 3Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 4Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 5Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 6Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 7Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 8Bērnu vasaras nometne “Vienā ritmā” 9