Vides skola - plenērs “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!”


No 17.- 20. augustam Baltinavā notika vides izglītojošā skola — plenērs “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!”. Pirmā vides skolas-plenēra dienā sakās ar nelielu atklāšanas brīdi, pēc kura dalībnieki Intas Krakopas vadībā devās braucienā uz Bērzpils pagastu, lai iepazītu klānu pļavas pie Ičas, to augu daudzveidību un pļavu nozīmīgumu gan tūrismā, gan lauksaimniecībā.
Vides skolas-plenēra otrajā dienā visi dalībnieki: Renāte Ločmele, Līna Pundure, Madara Maksimova, Egija Ļvova, Ieva Kozlovska, Marts Kozlovskis, Sonora Logina, Megija Bukša, Līga Čirka, Anna Miethke, Velta Mītke, Lilita Kūkoja, Indra Keiša, izvēlējās atspoguļot dabīgās pļavas krāšņumu un daudzveidību savās gleznās.
Trešā vides skolas-plenēra diena bija īsta darba diena, visi dalībnieki pie molbertiem gleznoja savu izvēlēto stāstu par pļavām un ziediem.
Vides izglītojošās skolas- plenēra noslēguma dienā Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājas Sarmītes Tabores vadībā visi dalībnieki brauca izglītojošajā braucienā uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Dalībniekus pie oranžērijas sagaidīja gide Dace. Sākās jaukais ceļojums augu pasaulē.
Oranžērijā ir četras zāles, kurās ir radīti klimatiskie apstākļi tuksnešu, subtropu, vēso subtropu un tropu augiem. Kā pirmie, ar ko mūs gide iepazīstināja, bija tuksnešu augi, kas aug Amerikas un Āfrikas tuksnešos. Pārsteidza lielā kaktusu kolekcija, it īpaši ziedošie kaktusi.
Subtropu zālē iepazināmies ar citruskokiem, efejām. Vēsajā subtropu zālē dalībnieku uzmanību piesaistīja kokvilnas koks un kafijas koks. Tropu zālē apskatījām avokado, ananāsus, anonas, papaijas.
Daces aizraujošais stāstījums bija ļoti interesants. Pasaules bioloģiskā daudzveidība ir pārsteidzoša. Pārsteidzoši ir arī tas, kā augi spēj pielāgoties klimatiskajiem apstākļiem. Arī Latvijā augošie augi un ziedi pļavās ir viena daļiņa no pasaules augu valsts, pie mums gan neaug kafijas koks, kaktusi, bet Latvijas pļavās ir ne mazums dažādu augu un skaistu ziedu. Oranžērijā redzējām orhidejas, arī Latvijas pļavās aug orhideju dzimtas augi — dzegužpirkstītes. Latvijas dabīgās pļavas ir liels dārgums, kas jāsargā!
Organizējot šo vides skolu — plenēru mērķis bija veidot izpratni par dabīgās pļavas nozīmīgumu mūsu dzīvē. Pēdējo 50 gadu laikā kritiski ir mazinājušies vērtīgie zālāji Latvijā. Nezinot patieso situāciju, cilvēks var dzīvot maldos, ka Latvija ir viszaļākā valsts pasaulē, ka daba pati sevi spēj uzturēt, tās procesi un vērtības ir neizsmeļamas. Tomēr attiecībā uz dabīgām pļavām tā nav, jo cilvēks kā dabas sastāvdaļa ar savu darbību vai, gluži pretēji, ar savu bezdarbību atstāj nozīmīgas pēdas dabas procesos.
Ideja veicināt jauniešu un iedzīvotāju izpratni par dabīgās pļavas saglabāšanas svarīgumu, izmantojot mākslu, bija šīs vides skolas- plenēra uzdevums.
Vides skolas — plenēra radītie darbi tiks izstādīti Baltinavas muzejā. Izstādes atklāšana 2.septembrī! Lūdzam visus interesentus 2.septembrī uz izstādes atklāšanu!
Paldies visiem dalībniekiem par dalību vides skolā — plenērā. Īpašs paldies šoferītei Vijai Jermacānei!


Fotogalerija no vides skolas- plenēra apskatāma šeit.


Informācija: Sarmīte Tabore
Foto: Madara Siliņa, Inta Krakopa, Sarmīte Tabore