Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcai- 12019. augustā Baltinavas pareizticīgo draudzes locekļi svinēja lielus svētkus- Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcas 120 gadskārtu. Baltinavas pareizticīgo baznīca celta 1901.gadā ar toreizējā Baltinavas muižas īpašnieka Fjodora Agarkova atbalstu. To iesvētīja 1901.gada 18.decembrī.
No 2000. gada Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzē kalpoja Tēvs Aleksandrs Oļipovs, bet no 2021. gadu draudze uzticēta Tēvam Georgijam Šelomijenko. Tēvs Georgijs Šelomijenko kalpo ne tikai Baltinavas pareizticīgo draudzē, bet arī Viļakas, Šķilbēnu, Rēzeknes draudzēs, tāpēc uz svinīgo misi bija ieradušies ticīgie arī no šīm draudzēm.
Svētku misē piedalījās arī Baltinavas Romas katoļu baznīcas prāvesti Staņislavs Prikulis un Filips Davidovičs.
Sveikt draudzes locekļus un ciemiņus svētku dienā ieradās Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Sarmīte Tabore un Baltinavas pagasta muzeja vadītāja Antra Keiša.


Informācija, foto: Madara Siliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste