Ārkārtas domes sēde2021.gada 19.augustā plkst.16:45 Balvu Kultūras un atpūtas centrā (Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501) notiks Balvu novada Ārkārtas domes sēde.


Darba kārtībā:
1. Par Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
2. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo O.Siņica)
3. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas ievēlēšanu. (ziņo I.Blūma)
4. Par grozījumu 2021.gada 6.augusta Balvu novada domes lēmumā “ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežoto atbildību “LIEPAS Z” “. (ziņo J.Morozovs)