Ārkārtas Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde


Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc ārkārtas Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 13.augustā plkst.13.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.


Darba kārtībā:
1. Par Sociālo un veselības lietu pārvaldes struktūru (atkārtoti). (ziņo R.Cibule)
2. Par Sociālo un veselības lietu pārvaldes nolikumu. (ziņo V.Puka, Dz.Čerbakovs)
3. Aktuālā informācija.