Balvu novada domes ārkārtas sēde2021.gada 6.augustā, plkst.13.00 notiks Balvu novada domes ārkārtas sēde (Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501).


Darba kārtībā:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu pasākumam “Mūzika saulrietam 6”. (ziņo O.Siņica)
2. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (ziņo O.Siņica)
3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežoto atbildību “LIEPAS Z”. (ziņo J.Morozovs)
4. Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo I.Blūma)