Bērnības svētki 2021


24. jūlijā aizvadīti Bērnības svētki astoņiem mazajiem Baltinavas pagasta bērniem.
Bērnus un viņu krustvecākus sagaidīja pārbaudījums- baskāju taka, kuru mazie gaviļnieki drosmīgi izstaigāja, nokļūstot Aizspogulijā.
Izšūpojušies šūpolēs un saņēmuši Baltinavas pagasta pārvaldes sarūpētās dāvanas, bērni vēroja Spoguļu vīra uzstāšanos. Kultūras nama vadītāja Inta Krakopa bērnus aicināja kārtīgi izkustēties, piedaloties dažādās rotaļās.
Svētku izskaņā draugi un radi sveica mazos gaviļniekus.


KN vadītāja Inta Krakopa

Bērnības svētki 2021 0Bērnības svētki 2021 1