Vides izglītojošā skola - Plenērs

No 17.- 20. augustam Baltinavā notiks vides izglītojošā skola — Plenērs “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!”.


Pieteikšanās no 2. augusta:
•zvanot kn vadītājai Intai Krakopai (26571774);
•rakstot uz kultura@baltinava.lv;
•uz vietas Baltinavas pagasta pārvaldē, VPVKAC telpā, Kārsavas ielā 16, 1.stāvā.

Katram pieteiktajam plenēra dalībniekam (MAKSIMĀLAIS DALĪBNIEKU SKAITS 20) tiks nodrošināti materiāli, lai varētu sekmīgi radīt savu mākslas darbu.

Pielikums:
Pielikums: