Niedru pļaušana Svētūnes un Obeļovas ezeros

Baltinavas pagasta Svētūnes un Obeļovas ezeros notikusi niedru pļaušana. Abos ezeros pēdējos gados tika novērota strauja krasta līnijas aizaugšana un ūdenstilpņu pārpurvošanās pazīmes, tāpēc, lai abos ezeros uzlabotu ekosistēmu, 2021.gadā tika pieņemts lēmums veikt niedru pļaušanu.
Veicot niedru pļaušanu uzlabosies ūdenstilpņu ekoloģiskais stāvoklis, samazināsies dūņu slānis, stabilizēsies skābekļa līmenis, tiks novērsti zivju nosmakšanas riski. Jūtīgākās zivis skābeķļa izmaiņām ir zandarti un līdakas, mazāk jūtīgas ir karpveidīgās zivis. Tā kā Baltinavas novada dome 2020.gadā abos ezeros ielaida zandartu un līdaku mazuļus, ir ļoti svarīgi sekot, lai skābekļa līmenis ezeros nenokristu līdz riska robežai. Šogad niedru pļaušana otro reizi tiks veikta septembrī, bet 2022.gadā un 2023.gadā to plānots veikt vienu reizi gadā.
Pļaušanas pakalpojumu veica SIA “Piekrastes.lv”, līgumcena par četrām pļaušanas reizēm 20590,00 euro bez PVN, 24913,90 euro ar 21% PVN.


Baltinavas pagasta pārvaldes vadītājas p.i. Sarmīte Tabore

Niedru pļaušana Svētūnes un Obeļovas ezeros 0Niedru pļaušana Svētūnes un Obeļovas ezeros 1Niedru pļaušana Svētūnes un Obeļovas ezeros 2