Balvu novada Domes sēde

DOMES SĒDE
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 1.jūlijā plkst.10.00


Darba kārtībā:
1. Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vēlēšanas. (ziņo I.Logins)