Atgādinājums! Par maksājumiem pašvaldībām līdz 29.jūnijam!


Cienījamie iedzīvotāji!


Saistībā ar Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienošanos, lūgums iedzīvotājiem veikt visus maksājumus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā līdz šī gada 29. JŪNIJAM, jo 30.jūnijā tiks slēgti pašvaldību bankas konti. Pēc 1.jūlija, saņemot rēķinus no jaunizveidotā Balvu novada, būs norādīti citi rekvizīti un citi bankas konti.
Ja nu gadījumā maksājumus būsiet veicis jūnija pēdējā dienā, lūdzu, pārliecināties, vai maksājums ir izpildīts.

Gadījumā, ja, veicot maksājumu, kāds no pašvaldību bankas kontiem jau būs slēgts, jums nauda tiks atgriezta kontā, bet maksājums būs jāveic atkārtoti, jau uz citu bankas kontu.
Par norēķinu kārtību pēc 1.jūlija informācija vēl sekos!