Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

Bija pavasaris, mēs satikāmies parkā,
Kur lakstīgalas rīta rasu dzerot,
Lej savas jaukās melodijas...


Saulainā 29. maija pēcpusdienā Baltinavas muižas parkā notika Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību programmā “Vizuāli plastiskā māksla” saņēma Inese Antonova, Rihards Cīrulis, Kajs Fogelis, Esmeralda Juhmane, Kristaps Kašs, Intars Kļanskis, Ieva Kozlovska, Egija Ļvova, Laine Mežale, Samanta Slišāne un Arta Smirnova. Mūzikas programmā “Vijoļspēle” apliecības saņēma divi jaunieši – Jurģis Milaknis un Elvis Circens, bet apliecību par programmas “Klavierspēle” apguvi saņēma Arvils Kokorevičs.
Absolventi, kuri daudzu gadu garumā sekmīgi mācījās un pilnveidoja savas apgūtas zināšanas un prasmes, izlaidumā kā pateicību skolai un skolotājiem veltīja muzikālu sveicienu, atskaņojot – L.van Bēthovena “Menuetu”, E. Dārziņa “Melanholisko valsi”, D. Cipoli “Menuetu”, bet skolas telpās varēja apskatīt jauno mākslinieku Skolas nobeiguma darbu izstādi.
Daudz labu vēlējumu absolventi saņēma no skolas direktores, skolotājiem un vecākiem. Izlaiduma izskaņā Dagnija Antonova, vēlot absolventiem drošu un laimīgu ceļavēju katrai dienai, atskaņoja Raimonda Paula skaņdarbu “Ilgais ceļš kāpās.”


Lai piepildās Paulu Koelju teiktie vārdi:“Lai katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl!”


Lilita Kūkoja,
Baltinavas MMS d.v.

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 0Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 1Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 2Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 3Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 4Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 5Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 6Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 7Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 8Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 9Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 10Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 11Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 12Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 13