Finanšu komitejas sēde Nr. 10


Finanšu komitejas sēde Nr. 10
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, KN Foajē zāle (1.st.)
2021. gada 16. jūnijā, plkst. 12:30


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par budžeta grozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžetos.
2. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas (pirmsskolas izglītība) amata vienību sarakstā.
3. Par nekustamā īpašuma pieņemšanu dāvinājumā izvērtēšanu.
4. Citi jautājumi.