Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9
Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, Kultūras nama Foajē telpā
2021. gada 16.jūnijā plkst. 13.00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par pasākumiem vasaras periodā.
2. Par Baltinavas radošā centra izveides iespējām un lietderību.