Darba vakance Baltinavas novada muzejā


Baltinavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009115590) izsludina atklātu konkursu uz Baltinavas novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista (2621 11) amatu (1,0 slodze)


Galvenie amata pienākumi:
• Izstrādāt un īstenot muzeja izglītojošo pakalpojumu projektus dažādām muzeja apmeklētāju mērķa grupām.
• Īstenot sadarbību ar muzeja mērķauditorijas pārstāvjiem.
• Piedalīties muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā.
• Sagatavot informāciju sociālajiem tīkliem, pašvaldības mājas lapai u.c.
• Plānot un sagatavot muzeja attālināto piedāvājumu.
• Veikt aptaujas, darbs pie pozitīva muzeja tēla izveides.


Prasības:

• Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai pedagoģijā.
• Izcilas komunikācijas prasmes, labas publiskās uzstāšanās prasmes.
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī.
• Prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Prasme strādāt komandā, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
• Pieredze muzeja darbā, pedagoģiskā darba un izglītība pedagoģijā tiks uzskatīta par priekšrocību.


Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:
Pieteikums/Motivācijas vēstule
Pretendenta dzīves apraksts (CV)


Mēs piedāvājam:
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• darba algu – 837 EUR mēnesī (bruto).


Darba vietas adrese – Baltinavas novada muzejs, Tilžas iela 7, Baltinavā.
Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2021.gada 16.jūnija plkst.16.00.


Dokumentus var iesniegt personīgi Baltinavas novada pašvaldības lietvedībā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, LV-4594, slēgtā aploksnē, uz kuras norāda „Konkursam uz Baltinavas novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista amatu”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi vai sūtot pa pastu, adresētu Baltinavas novada pašvaldībai Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594; uz aploksnes jānorāda „ Konkursam uz Baltinavas novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista amatu”, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@baltinava.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), veicot norādi — pieteikums „Konkursam uz Baltinavas novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālista amatu”.


Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Baltinavas novada pašvaldība.