Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunam mācību gadam

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunam 2021./2022.mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmās:


”Klavierspēle”
”Vijoļspēle” apmācības 8 gadi
“Akordeona spēle”
Flautas spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle apmācības 6 gadi
Vizuāli plastiskā māksla apmācības 7 gadi


Iesniegumu pieņemšana no 1. jūnija līdz 4. jūnijam pulksten 10:00 līdz 15:00.


Tālrunis 26567872, 28353552