Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 27.maijā plkst.12.00

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.8
Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, Kultūras nama Foajē telpā
2021. gada 27.maijā plkst. 12.00DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas vidusskolas audzēkņu — olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanu.
2. Par bērnu uzraudzību Baltinavas vidusskolas pirmskolas grupā.