21.maijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.6 notiks 2021.gada 21.maijā plkst.15.00 attālināti.
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par projekta PuMPuRS vērtēšanas rezultātiem.
2. Par Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņu — olimpiāžu un konkur-su uzvarētāju apbalvošanu.
3. Par iespēju pieteikt pretendentus balvai “Cilvēka izaugsmei”.