Vakcinācijas gaita Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā

Vakcinācijas gaita Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā


Iedzīvotāju pieteikšanās iespējas
Pieteikšanās notiek vietnē «Manavakcina.lv». Vietnē jāautorizējas ar internetbanku vai eParakstu un jāizvēlas vakcinācijai sev vēlamais datums, laiku un vietu.
Vai pieteikties vakcīnai var arī pa tālruni 8989.


Apvienībai ir divi vakcināciju kabineti – Balvos un Gulbenē, līdz ar to iedzīvotāji var izvēlēties kabinetu sev tuvāk dzīvesvietai.
Kad pieteikšanās ir veikta, dienu pirms vakcinācijas saņemsiet zvanu no vakcinācijas kabineta ar atgādinājumu par vizīti, kā arī precīzām norādēm kā atrast vakcinācijas kabinetu.


Uzņēmumu kolektīvā vakcinācija
Iestādes vadītājs vai uzņēmuma likumiskais pārstāvis nosūta vakcinējamo sarakstu uz birojs@slimnicuapvieniba.lv. Pieteikšanās veidlapa atrodama: www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-vakcinacijai-pret-covid-19
Kad saraksts ir nosūtīts, gaidām zvanu, kad vienosimies par konkrētu laiku un vietu. Lielākiem kolektīviem veicam izbraukum vakcināciju uz vietas uzņēmumā.


Kur var vakcinēties?
Ikviens iedzīvotājs brīvi var izvēlēties vakcinācijas vietu – gan pie ģimenes ārsta, gan vakcinācijas kabinetos.
Tomēr aicinājums būtu painformēt savu ģimenes ārstu, ja vakcīna saņemta ārpus ģimenes ārsta prakses.
Iedzīvotājiem ir iespēja nepieciešamības gadījumā saņemt apliecinājumu par veikto vakcināciju pret Covid-19
Lai saņemtu apliecinājumu pa veikto vakcināciju pret Covid-19 SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā” lūdzam rakstīt pieprasījumu uz e-pastu birojs@slimnicuapvieniba.lv norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, kā arī vēlamo saņemšanas vietu Balvos vai Gulbenē.
Sagatavoto izziņu var saņemt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Balvu vai Gulbenes poliklīniku reģistratūrās.Ar cieņu,
Slimnīcas administrācija


NVD atgādina, ka Covid-19 vakcinācijas apliecinājumu iedzīvotājs var saņemt, vēršoties ārstniecības iestādē, kurā ir veikta vakcinācija (ģimenes ārsta praksē, ambulatorajā ārstniecības iestādē, masu vakcinācijas centrā u.c.). Ja vakcinācija pret Covid-19 ir veikta masu vakcinācijas centrā, apliecinājuma saņemšanai iedzīvotājam ir jāvēršas pie vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja, kurš īstenoja vakcināciju masu vakcinācijas centra telpās.