Godināti “Baltinavas novada lepnums 2020” laureāti

Tuvojoties 2020. gada izskaņai tika noskaidroti Goda balvas “Baltinavas novada lepnums 2020” laureāti. Goda balvas tradicionāli tiek pasniegtas svētku koncertā 18. novembrī, taču šoreiz, ņemot vērā straujo Covid- 19 izplatību un visā valstī pieņemtos drošības pasākumus, tika nolemts balvas pasniegt 2021. gada 4. maija svinīgajā pasākumā ar cerību, ka situācija valstī uzlabosies un laureātus būs iespējams sumināt nedaudz kuplākā sveicēju lokā.
Arī šobrīd valstī noteikti stingri pulcēšanās aizliegumi tāpēc balvas saņēmēji, ievērojot visus piesardzības pasākumus, katrs atsevišķi 4. maijā ieradās uz tikšanos Baltā galdauta svētkos pie Baltinavas kultūras nama, lai tiktu sumināti ar Goda balvas iegūšanu.


Raimonds Leicāns – Par veiksmīgu darbošanos un Baltinavas novada popularizēšanu amatniecībā un kokapstrādē.
Sarma Sutugova – Par darba tikuma un cilvēcisko vērtību godā turēšanu. Sarma Sutugova saņēma arī Pateicības rakstu par aktīvu dalību Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī un sakarā ar 50 gadu jubileju.
Antra Keiša – Par nemateriālās un materiālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un novada atpazīstamības veicināšanu ārpus novada robežām.
Irēna Kaša — Par nozīmīgu ieguldījumu deju kolektīvu vadīšanā un dejas tradīciju saglabāšanā.
Modris Račs ar ģimeni – Par veiksmīgu darbību uzsākot uzņēmējdarbību Baltinavas novadā.


Visi “Baltinavas novada lepnums 2020” laureāti sumināšanā 4. maija pasākumā ierasties nevarēja, taču domās priecājāmies arī par šiem aktīvajiem baltinaviešiem:
Pēteris un Velta Logini – Par atzīstamiem sasniegumiem bioloģiskajā lopkopībā un augstražīgu slaucamo govju šķirņu izkopšanā.
Taisija Jermacāne – Par veiksmīgu darbību farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecībā un nozīmīgu atbalstu Baltinavas novada iedzīvotājiem.
Valentīns un Skaidrīte Supes – Par veiksmīgu darbu gaļas lopkopības nozares attīstībā.


Pasākuma laikā ar domes Pateicības rakstiem suminājām arī baltinaviešus, kuru ikdienas darbu, izpalīdzību novērtējuši apkārtējie iedzīvotāji un tuvinieki.
Anita Kaša – Par materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu un Baltinavas novada vārda popularizēšanu tirdziņos.
Iveta Gabrāne – Par Ziemeļlatgales kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
Dagnis un Ginta Keiši – Par ieguldījumu aitkopības nozarē un izaugsmē.
Kitija Keiša – Par nesavtīgu ieguldījumu un brīvprātīgo darbu jauniešu dzīves organizēšanā un darbu sabiedrības labā.
Zinaida Zelča — saņēma Pateicību par aktīvu dalību etnogrāfiskajā ansamblī un sakarā ar 75 gadu jubileju.
Aldis Bukšs — tika sumināts ar Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2020” saņemšanu, par kriminālromānu “Bruoli”.

Pasākuma laikā domās suminājām arī Zani Tabori, kas klātienē nevarēja ierasties – Par nesavtīgu ieguldījumu un brīvprātīgo darbu jauniešu dzīves organizēšanā un darbu sabiedrības labā.
Tradicionālais 4. maija svētku pasākums šogad izpalika, taču novada iedzīvotāji tika aicināti svinēt Baltā galdauta svētkus savās mājās, savas saimes ietvaros, sagatavojot svētku galdu un ar gaišām domām pavadot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Baltinavas kultūras nama darbinieki, svinot Baltā galdauta svētkus, piedalījās baltajā akcijā “Gaišie logi”, kuras ietvaros tautas, kultūras, saieta nami iededza savu namu logos baltu gaismu no plkst. 21.00 līdz 24.00, simboliski aicinot ikvienu domāt baltas domas, darīt baltus darbus, teikt baltus vārdus Latvijai un līdzcilvēkiem.
Fotogalerija no pasākuma apskatāma šeit.


Madara Siliņa,
Baltinavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste