Iedzīvotāju ievērībai- par transportlīdzekļu kustības ierobežojumu atcelšanu

Ar 26. aprīli atcelti autotransporta kustības ierobežojumi Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem:
A13 Breksīne- Viļumi;
A14 Duļbova- Sloboda.